echte
studenten
stemmen

14 t/m 18 mei – stem voor jouw studentenraad!

Dit jaar zullen van 14 t/m 18 mei de studentenraadsverkiezingen plaatsvinden. Meer informatie over de studentenraad, wat je doet als studentenraadslid vind je hieronder. Onder de bovenstaande kopjes vind je informatie over de bestaande partijen. Voor vragen kun je altijd contact met ons opnemen via csr@uva.nl!

Studentenraad

De studentenraad (SR) is het democratisch gekozen inspraakorgaan voor studenten. Als je iets kwijt wilt over de gang van zaken aan de UvA, of je mee wilt praten over het onderwijs, dan is de studentenraad de plaats waar dat kan. In totaal zijn er acht studentenraden: zeven facultaire en één centrale Studentenraad. De facultaire studentenraden – de naam zegt het al – houden zich bezig met kwesties die op facultair niveau spelen. Naast de facultaire studentenraden is er ook nog één overkoepelende raad; de Centrale Studentenraad.

Facultaire Studentenraad

De facultaire studentenraad (FSR) komt op voor de belangen van alle studenten van de specifieke faculteit. Zij willen ervoor zorgen dat het onderwijs op onze faculteit zo goed mogelijk is en dat de randvoorwaarden daarvoor aanwezig zijn. De raad adviseert dus over zaken zoals herkansingsmogelijkheden en keuzeruimte, maar ook over bijvoorbeeld computerfaciliteiten en catering. Ook stellen we elk jaar de Onderwijs- en Examenregelingen (OER) vast, waarin delen van je rechten als student vastgelegd worden.
De studentenraad werkt met dossiers. Per dossier zijn er dossierhouders die zich intensief met dit onderwerp bezig houden. De dossierhouders verzamelen informatie en schrijven adviezen. Wel is het zo dat de hele raad deze informatie krijgt en meedenkt over de adviezen doordat ze op de vergadering besproken worden. Facultaire studentenraden komen wekelijks bij elkaar in een plenaire vergadering, alle vergaderingen zijn openbaar, dus kom langs!

Centrale Studentenraad

De CSR bestaat uit veertien studenten die zich een jaar lang inzetten voor studentenbelangen aan de UvA. Dit doen ze door dagelijks bezig te zijn met alle belangrijke en ogenschijnlijk minder belangrijke zaken die de student aangaan. Hierbij kan je denken aan grote onderwerpen zoals de huisvestingplannen, duurzaamheid en het internationaliseringsbeleid van de UvA, maar ook kleinere zaken zoals de openingstijden van de UB, catering en het aantal studieplaasten. Zeven studenten zijn direct in de CSR verkozen, en de andere zeven zijn afgevaardigd door de zeven verschillende facultaire raden.
De CSR komt wekelijks op woensdag bij elkaar van 15:00 tot 18:00 in een plenaire vergadering (PV), deze vergaderingen zijn openbaar, dus kom langs! In de PV worden allerlei verschillende zaken behandeld, worden er CSR-standpunten ingenomen en kijken we naar het verrichte werk van de verschillende taakgroepen binnen de CSR.