De Centrale Studentenraad

De CSR bestaat uit veertien studenten die zich een jaar lang inzetten voor studentenbelangen aan de UvA. Dit doen ze door dagelijks bezig te zijn met alle belangrijke zaken die de student aangaan. Hierbij kan je denken aan grote onderwerpen zoals de huisvestingplannen, duurzaamheid en het internationaliseringsbeleid van de UvA, maar ook kleinere zaken zoals de openingstijden van de UB, catering en het aantal studieplaatsen.

UvASociaal

De universiteit moet bij het vormen van beleid denken aan duurzaamheid, en deze waarde centraal stellen bij onderwijs en onderzoek. Wij willen een inclusieve en toegankelijke universiteit. Geen student zou zich buitengesloten moeten voelen omdat diegene niet tot een bepaald prototype hoort. De universiteit moeten de studenten en docenten meer autonomie geven. Leren is belangrijker dan regeltjes!

• Wij staan voor meer aandacht voor duurzaamheid.
• Wij willen een inclusieve en diverse universiteit.
• Wij willen een toegankelijke universiteit.
• We geloven in meer autonomie voor docenten en studenten.
• We moeten stoppen met regeltjes voor de student.

De Vrije Student

De Vrije Student is een landelijke studentenpartij. Wij willen dat studenten de vrijheid krijgen om op hun eigen manier te studeren. De UvA moet ambitie zoveel mogelijk bevorderen en studenten niet in een strak keurslijf dwingen. De Vrije Student knokt voor échte studentenbelangen!

• Studenten moeten per studiepunt kunnen betalen!
• Alle hoorcolleges online!
• Alle studenten moeten in het buitenland kunnen studeren!
• Meer persoonlijke begeleiding van studenten!
• Weg met het BSA!

 

Red UvA

Drie jaar na de Maagdenhuisbezettingen is de trend van afbraak en bezuinigingen ondanks alles voortgezet. De medezeggenschap is een democratische façade gebleken, volledig ingekapseld door het management. Echte verandering kan met zo’n stug bestuur en slappe vertegenwoordiging alleen op straat -niet in de raad- gerealiseerd worden. Red UvA wil de raden opschudden door niet mee te doen met het jaartje besturen maar vooral met actie het desastreuze beleid tegenhouden. Red UvA is een alliantie tussen verschillende studentenbewegingen zoals voormalig raadsleden van de decentralen en Humanities Rally Partij, en actievoerders van New University (NU!). Sluit je aan en ga de straat op!