Faculteit der Tandheelkunde

De Facultaire Studentenraad (FSR) houdt zich bezig met kwesties die op de ACTA spelen en behartigt de belangen van studenten bij het faculteitsbestuur. Jaarlijks is er altijd een aantal grote en minder grote onderwerpen waar de FSR zich mee bezig houdt. De FSR vertegenwoordigt de studenten bij de decaan, de bestuurder van de faculteit. De decaan is verplicht naar de FSR te luisteren, omdat de FSR wettelijke instemmings- en adviesrechten heeft.

ACTA Beter

ACTA Beter zet zich een jaar lang in voor de studentenbelangen aan ACTA. Deze studenten worden jaarlijks verkozen door de studenten van ACTA tijdens de Studentenraadverkiezingen. Wij zetten ons in voor de studentenbelangen door dagelijks bezig te zijn met zaken die de studenten van ACTA aangaan. Je kunt hierbij denken aan klachten van studenten behandelen, het organiseren van de Onderwijsdialogen en het oplossen van problemen rondom roosters en faciliteiten op ACTA.