Faculteit der Rechtsgeleerdheid

De Facultaire Studentenraad (FSR) houdt zich bezig met kwesties die op de FdR spelen en behartigt de belangen van studenten bij het faculteitsbestuur. Jaarlijks is er altijd een aantal grote en minder grote onderwerpen waar de FSR zich mee bezig houdt. De FSR vertegenwoordigt de studenten bij het decanaat, de bestuurders van de faculteit. Het decanaat is verplicht naar de FSR te luisteren, omdat de FSR wettelijke instemmings- en adviesrechten heeft.

OpRecht

OpRecht is dé facultaire studentenpartij van de FdR. Wij komen zonder last of ruggespraak op voor de belangen van de rechtenstudent. OpRecht vindt de zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en keuzevrijheid van studenten de randvoorwaarden voor een goede studententijd. De kandidaten van OpRecht hebben een diverse achtergrond en zijn er voor jou!

Website

Mail

Facebook

Inter

Inter: interaction, international, interdisciplinary. We strive to close the gap between university governance and the student community through direct, transparent, and flat democracy. What does that look like?

Voting for Inter is a vote not on who should be involved, but that you should be involved!

Website

Mail

Facebook

De Vrije Student

De Vrije Student is een landelijke studentenpartij. Wij willen dat studenten de vrijheid krijgen om op hun eigen manier te studeren. De UvA moet ambitie zoveel mogelijk bevorderen en studenten niet in een strak keurslijf dwingen. De Vrije Student knokt voor échte studentenbelangen!

• Studenten moeten per studiepunt kunnen betalen!
• Alle hoorcolleges online!
• Alle studenten moeten in het buitenland kunnen studeren!
• Meer persoonlijke begeleiding van studenten!
• Weg met het BSA!