Faculteit der Geesteswetenschappen

De Facultaire Studentenraad (FSR) houdt zich bezig met kwesties die op de FGw spelen en behartigt de belangen van studenten bij het faculteitsbestuur. Jaarlijks is er altijd een aantal grote en minder grote onderwerpen waar de FSR zich mee bezig houdt. De FSR vertegenwoordigt de studenten bij het decanaat, de bestuurders van de faculteit. Het decanaat is verplicht naar de FSR te luisteren, omdat de FSR wettelijke instemmings- en adviesrechten heeft.

TOF

TOF staat voor een kritische, kwalitatieve en decentraal geregelde faculteit. Door middel van een sterke en redelijke onderbouwing willen wij altijd het debat aangaan met de bestuurders van de universiteit. De wensen van de studenten zouden behartigd moeten worden en wij vinden dat het unieke karakter van de geesteswetenschappen moet worden gewaarborgd. Wij zijn geesteswetenschappers in hart en nieren.

Website

Mail

Facebook

Ons Kritisch Alternatief

Ons Kritisch Alternatief heeft ervoor gekozen geen tekst in te sturen. Surf voor meer informatie naar de facebookpagina.