for English, click here

FSR FGw

 

De Facultaire Studentenraad (FSR) houdt zich bezig met kwesties die op de FGw spelen en behartigt de belangen van studenten bij het faculteitsbestuur. Jaarlijks is er altijd een aantal grote en minder grote onderwerpen waar de FSR zich mee bezig houdt. De FSR vertegenwoordigt de studenten bij het decanaat, de bestuurders van de faculteit. Het decanaat is verplicht naar de FSR te luisteren, omdat de FSR wettelijke instemmings- en adviesrechten heeft.

 

 

 

Humanities Rally Partij

 

De problemen waar we twee jaar geleden tegen in verzet kwamen, spelen nog steeds op de FGw. De diepgang en kwaliteit van het onderwijs hebben te lijden onder voortdurende bezuinigingsdruk. Nog altijd hebben docenten en studenten onvoldoende inspraak op beleidsmaatregelen die hen direct aangaan. Tegen de verschraling van het onderwijs, voor democratisering van de faculteit! Stem Humanities Rally Partij!

 

 • Verhoog het niveau, stimuleer verdieping, behoud kleine opleidingen
 • Decentraliseer de bestuurlijke macht, meer autonomie voor opleidingen
 • Verlaag de werkdruk van docenten, geef hen meer vrijheid hun onderwijs vorm te geven
 • Geen BSA, geen verplichte minor, meer keuzevakken
 • Erken diversiteit, herzie curricula, maak de universiteit toegankelijker

 

 

 

 

 

TOF

TOF staat voor een kritische, kwalitatieve en decentraal geregelde faculteit. Door middel van een sterke en redelijke onderbouwing willen wij altijd het debat aangaan met de bestuurders van de universiteit. De wensen van de studenten zouden behartigd moeten worden en wij vinden dat het unieke karakter van de geesteswetenschappen moet worden gewaarborgd. Wij zijn geesteswetenschappers in hart en nieren.

 

 • TOF staat voor de ontplooiing van kritische geesten
 • Wij streven naar een zo decentraal mogelijk bestuurde faculteit
 • TOF hanteert een pragmatische houding voor meer resultaat
 • Het belang van studenten en hun onderwijs staat voorop

 

Website

Mail

Facebook

 

 

 

 

Roede

 

 • Alle openlijk linkse docenten moeten worden ontslagen
 • Als je diversiteit wil ga je maar naar de VU
 • Zelfontplooiing doe je maar thuis
 • Minder democratie
 • Meer Rendementsdenken

 

 

 

 

 

Ons Kritisch Alternatief

 

Ons Kritisch Alternatief heeft ervoor gekozen geen tekst in te sturen. Surf voor meer informatie naar de facebookpagina.

 

 

 

 

 

 

Stem hier!

 

Kieskompas