Faculteit der Geneeskunde

De Facultaire Studentenraad (FSR) houdt zich bezig met kwesties die op het AMC spelen en behartigt de belangen van studenten bij het faculteitsbestuur. Jaarlijks is er altijd een aantal grote en minder grote onderwerpen waar de FSR zich mee bezig houdt. De FSR vertegenwoordigt de studenten bij de decaan, de bestuurder van de faculteit. De decaan is verplicht naar de FSR te luisteren, omdat de FSR wettelijke instemmings- en adviesrechten heeft.

Partij MFAS

(studenten & co-assistenten)

Naast dat de MFAS een studievereniging is, wil zij ook op een ander niveau de belangen van studenten op onze faculteit behartigen. Vandaar dat de MFAS ook sterk verbonden is met de studentenpartij Partij MFAS. Partij MFAS is een van de studentenpartijen, die zich specifiek richt op de belangen van de studenten aan de faculteit der Geneeskunde van de UvA.

UvASociaal

(alleen co-assistenten)

De universiteit moet bij het vormen van beleid denken aan duurzaamheid, en deze waarde centraal stellen bij onderwijs en onderzoek. Wij willen een inclusieve en toegankelijke universiteit. Geen student zou zich buitengesloten moeten voelen omdat diegene niet tot een bepaald prototype hoort. De universiteit moeten de studenten en docenten meer autonomie geven. Leren is belangrijker dan regeltjes!